top of page
Search
 • ס.ק.א ייעוץ כלכלי

איך מגדילים רווחים על ידי תגמול נכון?


זה אמנם נשמע מוזר אבל אם בונים את המודל באופן נכון על ידי תשלום גבוה יותר לעובדים שלנו ניתן להגדיל רווחים. הדרך לעשות זאת היא על ידי הקבלה התשלום לעובד לאינטרסים ולעלויות ובסופו של דבר לרווחיות של המעביד. בוא ניקח לדוגמא, לצורך הפשטות, חנות בגדים עם מוכר אחד. מודל תגמול סטנדרטי היה משלם למוכרן שכר קבוע בתוספת עמלה של 5% מהמכירות. נשמע סביר. נניח השכר הקבוע 250 ש"ח ביום והמכירות הן 5,000 ש"ח ביום. בממוצע המוכרן יקבל 500 ש"ח ביום.

 • הבעיה במודל שמצד אחד הוא לא מתמרץ את העובד להגדיל את המכירות בצורה חזקה מספיק כדי לשנות התנהגות ומצד שני הוא לא מתקשר לרווחיות החנות באופן ישיר.

 • מודל % קבוע מתמרץ את המוכרן למכור את מה שהכי קל למכור ולא את מה שהכי רווחי.

אפשר להמשיך למנות חסרונות של מודל האחוז הקבוע אך תנו לי להציע מודל אחר. מודל האחוז ההולך וגדל. נוסיף עוד נתונים :

 1. הרווחיות הגולמית היא 50%.

 2. יש תקורות משתנות של 1000 ש"ח ביום.

כלומר נקודת האיזון היומית היא מכירות של 2,500 ש"ח כולל שכר הקבוע של המוכרן.

אני מציע מודל אגרסיבי של מדרגות.
 1. עד 2,500 ש"ח אין עמלה

 2. מדרגה הבאה עד 5,000 ש"ח 10% עמלה

 3. מעל 15% עמלה

מה קיבלנו?
 • ביום ממוצע העובד יקבל 500 ש"ח כמו קודם .

 • אם לא כיסינו את התקורות לא שילמנו שכר משתנה.

 • המכירות בסוף היום שוות יותר מהמכירות בתחילת היום.

 • ככל שהמוכרן עובד קשה יותר והמכירות שלו רווחיות יותר הוא מקבל יותר.

 • יש סיכוי שהמכירות יגדלו עם אותו כח אדם.

 • אנו מושכים אלינו עובדים שיכולים למכור יותר כי אנחנו משלמים יותר למוכרנים אלה.

מה אנחנו צריכים כדי ליישם את המודל בעסק שלך?
 1. הבנה מלאה של הרווחיות הגולמית

 2. הבנה מלאה של התקורות

 3. הבנה של שוק העבודה - נקודת ההתייחסות של העובדים הפוטנציאלים

48 views0 comments
bottom of page