top of page
Search
  • ס.ק.א ייעוץ כלכלי

בודק רווחיות מוצר? חפש את צוואר הבקבוק


הסיטואציה נפוצה בתחום החשבונאות הניהולית היא שיש מערכת מורכבת עם עשרות אנשים ועשרות תהליכים שונים שמייצרים מספר מוצרים. החברה רוצה לדעת מה רווחיות של כל מוצר כדי לדעת איזה מוצרים לדחוף על מה לתגמל ואיפה עוד אפשר להתייעל. החלק של ההכנסות דיי קל החלק של ההוצאות קשה מכיוון שאיין ייחוס ספציפי של ההוצאות למוצרים שונים. אותו תהליך או עובד משרת מספר מוצרים ואולי אף מספר ערוצי הפצה.

איפה מתחילים? כמו שמנהלים - ניהול לפי אילוצים

גישת ניהול מהמובילות בעולם, שפותחה ע"י דר' אלי גולדרט. עיקרה: מתן כלים ופתרונות משביעי רצון מביאים לשיפור משמעותי בביצועי הארגון. בגישה יש לזהות את האילוץ של המערכת שהוא צוואר הבקבוק ולטפל בו כדי להעלות את הערך של החברה.

באותה צורה, כדי לחלק את ההוצאות של המערכת יש לזהות את צוואר הבקבוק בתת המערכת ולבדוק כיצד כל מכירה של מוצר מעמיסה על צוואר הקבוק. הזמן היחסי שהמוצר "לוקח" מצוואר הבקבוק הוא המשקל שבו יש להכפיל את הכמויות של המוצר שעברו בתת המערכת.

לדוגמא, אם צוואר הבקבוק הוא איש המכירות הזמן שלוקח לו למכור מוצר מסויים הוא המשקל של המוצר בחלוקת ההוצאה. הזמן של הפקיד שמקליד את נתוני המכירה לא רלוונטי מכיוון שאינו בתעסוקה מלאה.

24 views0 comments
bottom of page