top of page
לקוחותינו ממליצים:

חברת ס.ק.א מתמחה בייעוץ כלכלי לחברות ציבוריות ופרטיות בארץ ובחו"ל 

אנו מתמחים בהערכות שווי, תוכניות עסקיות ומלווים מיזוגים, רכישות וגיוסי הון.

ייחודינו בכך שכל הפעילות מבוצעת על ידי רואי חשבון מוסמכים, המנוסים בעבודה וייצוג מול רשות ני"ע, רשויות המס, בתי המשפט ומשרדי הממשלה.

בין לקוחות החברה ניתן למצוא חברות ישראליות ובינלאומיות, ציבוריות ופרטיות, מענפי הפיננסים, הנדל"ן, הההייטק והמסחר.

תוכניות עסקיות

בעת גיוס הון וחוב ממשקיעים או מהבנק חשוב שתהיה לכם תוכנית עסקית. התוכנית מהווה מפת דרכים לפעילות העתידית של החברה. רואי החשבון של ס.ק.א יערכו בעבורך תוכנית עסקית וחומר נלווה למשקיעים. אנו נבנה תוכנית פיננסית של העסק, כולל תחזית רב שנתית שתשמש כמצפן לפעילות העסק.

עם התגברות התחרות וירידת מרווחים גם עסקים קיימים נדרשים לתוכניות הבראה והתייעלות אשר ישפרו את תזרים המזומנים של החברה. במקרה זה התוכנית העסקית הופכת לתוכנית הבראה שמטרתה לחולל שינוי (Turn Around) בעסק.

אצלנו אתם לא לבד

על מנת לעזור ליישם את התוכניות ולהפוך את המספרים למציאות, רואי חשבון של ס.ק.א ייערכו בקרה והדרכה על אופן הביצוע בפועל של התכנית.

ליווי עסקאות

ס.ק.א מלווה מיזוגים ורכישות וכן גיוסי הון במטרה להציף את ערך החברה. מהלכים אסטרטגיים אלו עשויים להביא לחברה תשואה לגודל, תשואה למגוון או התייעלות שרשרת הערך, כאשר המטרה היא יתרון תחרותי לאורך זמן.

  

מיזוגים ורכישות (M&A)

 • פיתוח ויישום אסטרטגית הרכישה או המיזוג

 • בדיקות נאותות (Due Diligence), ניתוח דוחות כספיים ובדיקות חשבונאיות

 • MBI, MBO

 • תמיכה בהליך המו"מ וניהול העסקה עד להשלמתה

גיוסי הון (Corporate Finance)

 • הכנת ובדיקת תוכניות עסקיות

 • לווי הליך גיוס אל מול משקיעים, בנקים וקרנות

 • מימון וארגון הון עצמי

ייעוץ כלכלי

הערכות שווי

ס.ק.א מבצעת דרך קבע הערכות שווי לצרכים מגוונים כגון:

 • הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים. בהקצאת עלות רכישה – PPA , BCV

 • צורכי דיווח חשבונאי.

IAS38, IAS36 , FAS 141/142, IFRS 2

 • הערכת שווי ברה-ארגון של העסק.

 • אמדן אובדן ופגיעה של מוניטין, אובדן יכולת הכנסה של עסק וכדומה.

 • הערכות שווי בסכסוכים בין בעלי המניות

 • הערכות שווי אופציות לעובדים ונושאי משרה (מודל Black  & Scholes, מודל בינומי, מונטה קרלו וכו').

כתיבת חוות דעת מומחה בנושאים כלכליים

במסגרת זו אנו מספקים את השירותים הבאים:

 • מינויים מטעם בית משפט

 • חוות דעת בנושאים חשבונאיים כלכליים, פיננסיים ומיסויים.

 • חוות דעת הוגנות (fairness opinions).

 • תביעות נזיקין כלכליות

 • תביעות ייצוגיות

bottom of page