top of page
תוכניות עסקיות

לחברת ס.ק.א ייעוץ כלכלי ניסיון עשיר בתהליכי גיבוש וכתיבה של תוכניות עסקיות למגוון רחב של סקטורים ולצרכים שונים, כולל יישומן בפועל, מעקב ובקרה לאחר ביצוע.

שותפי החברה פיתחו מתודולוגיה ייחודית הנסמכת על ידע פרקטי שנצבר במשך שנים ישירות מן התעשייה. זאת כתוצאה מעשרות פרויקטים בהם ליוו עסקים בגדלים שונים בבנייה העסקית, בהתמודדות עם דילמות ניהוליות, סוגיות שיווק ומכירות, תפעול וניהול פיננסי.

בנוסף לניסיון המעשי העשיר ולראייה העסקית הכוללת יש לס.ק.א יתרון חשבונאי עצום, מאחר וכרואי חשבון מוסמכים יש לחברה את הכלים לבנות תחזית חשבונאית אמינה שמעניקה בסיס יציב יותר בבנייה העסקית (התייחסות להוצאות הפחת, ההשקעה בהון חוזר, הוצאות המס העתידיות של העסק ותכנון חשבונאי מקצועי של התזרים וכן ניתוח מדויק של יכולת החזר למשקיעים או לבנקים ואת התשואה ארוכת הטווח למשקיע).

במהלך השנים הוציאו שותפיי החברה עשרות רבות של תוכניות עסקיות מהוקצעות אשר הופנו לצרכים שונים, כגון: גיוסי הון ממשקיעים פרטיים, מוסדיים או בנקים, כחלק מתהליכי M&A, לשם תכנון וצמיחה עסקית, חדירה לתחומי פעילות חדשים ועוד.

סוגי השירותים אותם מעניקה מחלקת תוכניות עיסקיות:

גיבוש ועריכה של תוכניות עסקיות, תקצירי מנהלים, פרזנטציה וחומר נלווה למשקיעים.

בניית אסטרטגיה עסקית, גיבוש קונספט ומודל עסקי.

בדיקת נאותות כלכלית (Due Diligence) של תכניות עסקיות עבור משקיעים, קרנות ומוסדות.

בניית תקציב ומבנה תזרים מזומנים, גיבוש תוכנית פיננסית של העסק, כולל תחזית רב שנתית.

בקרה והדרכה על אופן היישום של התכנית העסקית, כולל מתן המלצות תקופתיות.

הכנת תוכניות הבראה והתייעלות.

בניית מתווה העסקה ותמיכה כוללת לאורך כל הליכי גיוס ההון.

סיוע באיתור משקיעים פוטנציאליים.

האפשרות שהחלום יתגשם היא שעושה את החיים מעניינים

- פאולו קואלו

bottom of page