top of page
ליווי עסקאות

לחברת ס.ק.א יעוץ כלכלי ניסיון נרחב בליווי עסקאות מיזוגים ורכישות וגיוסי הון. צוות היועצים המנוסה מספק ליווי כולל של העסקה, החל משלב איתור חברה לרכישה ו/או איתור משקיעים מתוך רשת קשרים ושת"פים עם גורמים בארץ ובעולם, דרך בניית מתווה עסקה נכון מתוך מגוון אפשרויות, ביצוע הערכת שווי לקביעת מחיר העסקה. מאחר וצוות היועצים של החברה הנו ברובו רו"ח מוסמכים, מבוצעת גם בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, וחשבונאית מקיפה.

המטרה שלנו היא למקסם את ערך העסקה עבור הלקוח וזאת ע"י השגת תנאי עסקה טובים יותר, ניהול מו"מ אפקטיבי ופיתוח כלים לניהול משברים, עד לחתימה על סגירת העסקה.

איתור משקיעים וחברות לרכישה/להשקעה

חברת ס.ק.א מתמחה בליווי חברות ישראליות ובינ"ל בעסקאות מיזוגים ורכישות, הכנסת משקיע/שותף, תהליכי גיוסי הון וכד'. בין לקוחות החברה ניתן למצוא חברות ציבוריות ופרטיות, מענפי המשק השונים: פיננסים, נדל"ן, היי-טק, מסחר ועוד.

שותפי החברה מטפחים לאורח השנים רשת קשרים ושיתופי פעולה נרחבים בארץ ובעולם המהווים קרקע פורה לחיבור בין משקיעים לחברות המחפשות השקעה. כמו כן, שותפי החברה מעניקים ייעוץ כלכלי לעשרות משרדי רואי חשבון ומשרדי עורכי דין בנושאים הקשורים למיזוגים ורכישות וליווי עסקאות.

הערכת שווי בעסקה​

חלק מרכזי בתהליכי M&A וליווי עסקאות, הינו סוגיית שווי החברה וכהכנה לעסקה, לרוב מתבצעת הערכת שוויי. במיזוג עם חברות ציבוריות הערכת השווי קריטית לקבלת כל האישורים הנדרשים לקיום העסקה. רואי החשבון של ס.ק.א מתמחים בביצוע הערכת השווי לצרכים מגוונים ולפי מתודולוגיות מקובלות ותוך התאמה לדרישות הרשות לניירות ערך, רשויות המס וכו'

בדיקת הנאותות 

כחלק מהתנהלות עסקה מבצעת חברת ס.ק.א בדיקת נאותות (Due Diligence) שמהותה בדיקה מקיפה ומולטי-דיסציפלינארית המתבצעת בעיקר לצרכי בחינת רכישות, השקעות, ניתוח דוחות כספיים ובדיקות חשבונאיות שונות. בבדיקה נבחנים נאותות הדוחות הכספיים וטיב ניהולה של החברה או הפעילות הנרכשת. כמו כן  מנותחים תוצאותיה, בכדי להבין מהם מרכזי הרווח המהותיים בחברה, הרכב ההוצאות וההשקעות שלה ומבנה ההון החוזר הנדרש להמשך פעילותה.

צוות רואי החשבון של החברה מבצעים בדיקות נאותות כלכליות, חשבונאיות, מימוניות וכלכליות באמצעות איסוף מידע ממקורות פנימיים וחיצוניים במטרה לייצר תחזית ריאלית בהתאם לרישומים הרשמיים ולתקינה החשבונאית המקובלת.

השאת הערך בעסקה​

במסגרת ליווי העסקה, חשוב לרואי החשבון של ס.ק.א להעניק ערך מעבר לליווי הרגיל, הם מאבחנים את שרשרת הערך, את הסביבה התחרותית של החברה המעוניינת להירכש או להתמזג, עורכת בנצ'מרקינג לעסקאות דומות בארץ ובעולם, מאתרת חברות פוטנציאליות וכד' וזאת במטרה ליצור סינרגיה.

הסינרגיה הרצויה נוצרת על ידי כך שהגוף הממוזג מביא קיצור של שרשרת הערך, יצירת תשואה לגודל או תשואה למגוון, יוצר אפקט רשת בקרב לקוחות או ספקים או מייצר יתרון תחרותי אחר בסביבה העסקית.

שתי הבעיות היחידות אותן אתה צריך לפתור כאשר אתה נוסע לירח הם איך להגיע לשם ואיך לחזור מהירח. אל תצא לדרך לפני שפתרת את שתי הבעיות

- ניל ארמסטרונג -

bottom of page