top of page

ליווי עסקאות

לס.ק.א יתרון מובנה בליווי עסקאות של מיזוגים ורכישות וגיוסי הון. זאת, מכיוון שביכולתנו ללוות את העסקה לכל אורכה. ראשית, מציאת משקיעים או חברות לרכישה דרך רשת הקשרים שנתוותה על ידינו. לאחר מכן, נוכל לבצע הערכת שווי לקביעת המחיר וליווי בתהליך ה-Due Dilligence.  כיוון שכל הפעילות מבוצעת על ידי רואי חשבון מוסמכים, נוכל ללוות העסקה גם בהיבט החשבונאי וגם בהיבט הכלכלי- מימוני. 

הערכת שווי בעסקה

כהכנה לעסקה, לרוב מתבצעת הערכת שויי כנקודת פתיחה למשא ומתן על ידי החברה הנרכשת או על ידי הרוכש. במיזוג עם חברות ציבוריות הערכת השווי קריטת לקבלת כל האישורים הנדרשים לקיום העסקה. רואי החשבון של ס.ק.א מתמחים בביצוע הערכת השווי וייצוג הלקוח מול הצד השני וכן אל מול רשות ניירות ערך, רשויות המס וכו'.

בדיקת הנאותות ​

בבדיקת הנאותות נבחנים נאותות הדוחות הכספיים וטיב ניהולה של החברה או הפעילות הנרכשת, מנותחים תוצאותיה, וזאת על מנת להבין מהם מרכזי הרווח בחברה, הרכב ההוצאות וההשקעות שלה ומבנה ההון החוזר הנדרש להמשך פעילותה.

רואי החשבון של ס.ק.א מתמחים בבדיקת נאותות וכן בליווי החברה הנרכשת בתהליך בו היא נבדקת על ידי החברה הרוכשת. לליווי זה יש משמעות מכרעת במשא ומתן שמטרתו לקבוע את מחיר העסקה.

מציאת משקיעים או חברות לרכישה

חברת ס.ק.א מתמחה בייעוץ כלכלי לחברות ציבוריות ופרטיות. בין לקוחות החברה ניתן למצוא חברות ישראליות ובינלאומיות, ציבוריות ופרטיות, מענפי הפיננסים, הנדל"ן, הההייטק, המסחר ועוד. כמו כן, אנו מלווים בייעוץ כלכלי עשרות משרדי רואי חשבון ומשרדי עורכי דין.

הרשת שנתוותה במשך שנים על ידי ס.ק.א, הכוללת חברות פרטיות וחברות ציבוריות, מהווה קרקע פורה לחיבור בין משקיעים לחברות המחפשות השקעה כדי לצמוח. המומחיות  שלנו היא במציאת החיבור שישיא את הערך לשני הצדדים וייצור WIN-WIN.

השאת הערך בעסקה​ 

במסגרת ליווי העסקה, רואי החשבון של ס.ק.א מאבחנים את שרשרת הערך ואת הסביבה התחרותית של החברה המעוניינת להירכש או להתמזג ומאתרת חברות פוטנציאליות במטרה ליצור סינרגיה.

 

על קצה המזלג, ניתן לומר שהסינרגיה נוצרת על ידי כך שהגוף הממוזג מביא קיצור של שרשרת הערך, יצירת תשואה לגודל או תשואה למגוון, יוצר אפקט רשת בקרב לקוחות או ספקים או מייצר יתרון תחרותי אחר בסביבה העסקית.

bottom of page